Powrót

12.08.2021 Statystyki zdjęć przyjętych do PZGiK w ciągu ostatnich 20 lat

Od 2001 roku do dzisiaj do PZGiK przyjęliśmy ponad 2 000 000 fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, wykonanych w przestrzeni barwnej RGB (lub RGB i CIR) lub B/W o pokryciu 60% x 30% - w zdecydowanej większości na potrzeby opracowania ortofotomapy.

Liczba zdjęć przyjmowanych rocznie do PZGiK wzrosła w roku 2009 do ok. 150 000 zdjęć lotniczych i utrzymywała się na tym poziomie do 2016 roku. Jest to okres, w którym kamery analogowe zostały zastąpione kamerami cyfrowymi i pojawiły się pierwsze cyfrowe zdjęcia wysokorozdzielcze (GSD = 0.10 m i lepszy). Kolejny duży skok nastąpił w roku 2017 - wówczas w ramach realizowanych projektów dla znacznej części kraju wykonano zdjęcia wysokorozdzielcze - przyjęto wówczas blisko 400 000 zdjęć lotniczych. W ostatnich latach przyjmujemy do PZGiK ok. 200 000 zdjęć rocznie.

Rok 2021 wydaje się, że również będzie rekordowy - dla dużej części kraju opracowane będą dane wysokorozdzielcze, w tym zdjęcia lotnicze o dużym pokryciu (min. 60% x 60%), opracowywane m. in. na potrzeby prawdziwej ortofotomapy.

Do roku 2006 zdjęcia wykonywane były wyłącznie kamerami analogowymi, głównie Zeiss LMK i Leica RC30. Pierwsze zdjęcia cyfrowe pojawiły się w 2007 roku (GSD=0.43m) i zostały wykonane kamerą Z/I DMC w ramach projektu LPIS. Od 2012 roku wykonywano wyłącznie zdjęcia cyfrowe. Obecnie zdjęcia wykonywane są głównie kamerami Vexcel Imaging UltraCam Eagle M3, Leica DMCIII oraz Phase One. Należy podkreślić, że na przestrzeni lat zmieniła się również rozdzielczość geometryczna i przestrzenna wykonywanych zdjęć lotniczych. Do roku 2006 standardem były zdjęcia analogowe wykonane w skalach 1:14000 i 1:26000. Od roku 2017 dla obszarów miast wykonywane są zdjęcia wysokorozdzielcze o GSD 0.03 - 0.10 m oraz o GSD-0.25 m dla pozostałych terenów.