Powrót

12.08.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP

W portalu www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane pliki danych PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP. Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym:

  • zweryfikowane nazwy miejscowości części powiatów województwa pomorskiego, tj.: chojnickiego, kartuskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, słupskiego i sztumskiego oraz miast na prawach powiatu, tj.: Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska;
  • zweryfikowane zidentyfikowane błędy, w tym uwagi zgłoszone przez użytkowników.

W obecnej wersji plików w formatach SHP i XLSX nazwy atrybutów zostały ujednolicone z nazwami atrybutów stosowanych w danych plikowych dla rejestru polskich nazw geograficznych świata.

Rys. 1 Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z uruchomioną usługą przeglądania danych państwowego rejestru nazw geograficznych oraz ortofotomapy na obszarze miasta Gdańsk.

 

Zaktualizowane dane PRNG można bezpłatnie pobrać m.in. poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z uruchomioną usługą pobierania danych dotyczących nazw geograficznych RP.