Powrót

12.08.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze z 2022 roku dla części województwa podlaskiego: o powierzchni około 740 km2 i terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętych danych.

 

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu pzgik.