Powrót

12.10.2021 Nowe obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania –> Dane fotogrametryczne” dostępne są nowe obrazy intensywności dla części obszaru województwa lubuskiego.

Obrazy intensywności zostały opracowane w ramach tegorocznych zamówień GUGiK na opracowanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego (LIDAR). Wartość intensywności zapisano metodą „reflectance”, tzn. amplitudę skorygowano o zasięg, tak aby punkt-cel miał taki sam współczynnik odbicia w różnych zakresach kąta skanowania lub odległości od skanera.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres obrazów intensywności dla. cześci województwa lubuskiego.

Nowo przyjęte obrazy intensywności widoczne są również w usłudze przeglądania:

Ilustracja przedstawia obrazy intensywności w postaci usługi przeglądania WMS.

Obrazy intensywności są nowym źródłem informacji obrazowej o terenie i w wielu krajach europejskich stają się standardowym produktem opracowywanym z danych LIDAR. Geometrycznie stanowią produkt podobny do tzw. prawdziwej ortofotomapy.