Powrót

12.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla miasta Wrocław (woj. dolnośląskie) o powierzchni 441 km2, dla którego wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.05 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w ramach części 3 zamówienia z 2021 r.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący miasto Wrocław w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Wrocławia