Powrót

13.01.2022 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 303 usługi WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Na początku stycznia 2022 r. kolejne powiaty obsługiwane przez firmę Geomatyka – Kraków s.c. (np. powiat bielski - https://bielski-wms.webewid.pl/us/wfs/sip) zaczęły już udostępniać dane z ewidencji gruntów i budynków wykorzystując usługę WFS.

Aktualny stan dostępnych usług WFS we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Na rys 1. zaznaczono na mapie Polski powiaty które nie uruchomiły jeszcze usługi WFS z ewidencji gruntów i budynków zgodnie z listą przedstawioną na rys 2.

Poniżej lista powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS.

Tabela.xlsx

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić je do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.