Powrót

13.02.2020 Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego – dyskusja podczas 5. posiedzenia Sejmu RP

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wraz z zastępcą Alicją Kulką wzięli udział w 5. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Poseł Anna Paluch przedstawiła sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał również oświadczeń na ten temat przedstawicieli klubów i kół poselskich. Na zawarte w nich pytania odpowiadał jako przedstawiciel strony rządowej Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Ze względu na zgłoszone w trakcie drugiego czytania poprawki Sejm skierował projekt do Komisji Infrastruktury do przedstawienia sprawozdania.