Powrót

13.03.2020 Senackie poprawki do nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego odrzucone

Podczas posiedzenia 13 marca 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury zaopiniowała poprawki do nowelizacji ustawy zgłoszone przez senatora Artura Dunina oraz Biuro Legislacyjne Senatu. Poprawka porządkująca Biura Legislacyjnego Senatu została zarekomendowana pozytywnie, a wszystkie poprawki senatora Artura Dunina zostały rekomendowane do odrzucenia. Teraz poprawki z rekomendacjami komisji trafią pod obrady plenarne senatu.