Powrót

13.04.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca pierwszego kwartału 2021 r. ankiet wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest w województwach pomorskim i śląskim, gdzie odpowiednio 59% i 57% operatów zostało przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej.

Aktualny stan wdrożenia we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Obowiązek stosowania operatów elektronicznych został wprowadzony przez nowe rozporządzenie ws. standardów geodezyjnych, od 22 sierpnia 2020 r., przy czym do 31 grudnia 2021 roku dopuszcza się jeszcze przekazywanie operatów tradycyjnych.