Powrót

13.06.2019 Nowe wyszukiwanie działek w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nową funkcję do wyszukiwania działek, która bazuje na rozbudowanej usłudze ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) i umożliwia wyszukiwanie działek zarówno na podstawie „identyfikatora działki”, jak i na podstawie „nazwy obrębu i numeru działki”.

Pierwsze wyszukiwanie jest jednoznaczne i daje w wyniku tylko jedną pozycję, natomiast wyszukiwanie w drugim wariancie nie zawsze jest jednoznaczne i czasami można w wyniku otrzymać kilka lub kilkanaście działek ze względu na powtarzające się nazwy obrębów. Tak jest w przedstawionym na ilustracji przykładzie: przy wyszukiwanie działki nr 12 w obrębie Adamów pojawiają się 23 pozycje.

Aby zaznaczona działka znalazła się w centrum ekranu i została zaznaczona grubszą niebieską linią, należy kliknąć na odpowiednią pozycję z wykazu znalezionych działek i wówczas serwis geoportal.gov.pl automatycznie przerysowuje obraz.