Powrót

13.07.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH dla kolejnych powiatów

W ostatnim miesiącu kolejnych 6 jednostek zwróciło się do Głównego Geodety Kraju o pomoc finansową we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Otrzymały propozycję pomocy finansowej i uzgadniane są szczegółowe warunki porozumień. Obecnie w 34 powiatach są realizowane prace objęte porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju.

rys1

Wsparcie merytoryczne jest udzielane wszystkim powiatom, które zwrócą się z prośbą o pomoc w przygotowaniu założeń oraz dokumentacji technicznej wdrożenia nowego układu wysokościowego na terenie powiatu. Główny Geodeta Kraju udziela także wsparcia finansowego polegającego na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac. Na pomoc finansową w latach 2020-2021 zaangażowano już ponad 3,8 mln zł.

rys2