Powrót

13.08.2018 Sprawdź w Geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” opublikowano warstwę „Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego)

Dzięki opublikowanej warstwie każdy obywatel może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią.

Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS utworzonej przez GUGiK dla Wód Polskich.