Powrót

13.08.2021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zgodnie z którym Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest nadzorowany przez to ministerstwo.

Rys. 1

Nowy resort powstał po przekształceniu dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wyłączającego z niego komórki organizacyjne i pracowników obsługujących sprawy działu administracji rządowej „praca”. Za ten dział będzie teraz odpowiadać Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Utworzone Ministerstwo Rozwoju i Technologii obsługuje sprawy działów:

  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • gospodarka,
  • turystyka