Powrót

13.08.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w województwach pomorskim i śląskim, gdzie odpowiednio 64% i 63% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.

Aktualny stan wdrożenia we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.