Powrót

13.08.2021 Skorowidz map ogólnogeograficznych

Przygotowaliśmy nową usługę WMS prezentującą skorowidze map ogólnogeograficznych w skalach 1 : 250 000, 1 : 500 000,
1 : 1 000 000 dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Na podstawie usługi w serwisie www.geoportal.gov.pl w sekcji Skorowidze w grupie warstw Topografia utworzono warstwę  Mapy Ogólnogeograficzne. Oprócz prezentacji zakresu przestrzennego poszczególnych map udostępniono także podstawowe informacje o tych mapach, które uzyskiwane są po kliknięciu w obszarze mapy.