Powrót

13.09.2019 Zespół ds. zobrazowań lotniczych i satelitarnych został rozwiązany

W związku z zakończeniem prac nad projektem rozporządzenia w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, w dniu dzisiejszym Główny Geodeta Kraju rozwiązał „Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczychi satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu”. Zespół ekspertów został powołany 4 lipca 2018 r. a jego celem było opracowanie podstawowych założeń do projektu nowelizacji tego rozporządzenia, której głównym celem jest umożliwienie stosowania nowych technologii fotogrametrycznych, przy uwzględnieniu poniższych założeń:

  1. Położenie nacisku na kluczowe parametry danych jakie muszą zostać zapewnione aby mogły zasilić bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu.
  2. Wyeliminowanie zbędnych, z punktu widzenia użytkownika końcowego, elementów wpływających na wydłużenie procesu produkcyjnego oraz w sposób nieuzasadniony podwyższających koszty opracowania.
  3. Zapewnienie standaryzacji oraz określenie jednoznacznych norm jakościowych dla danych zasilających ww. bazy danych.
  4. Odejście od zapisów ingerujących w proces produkcyjny po stronie wykonawczej skupiając się jedynie na parametrach końcowych danych zasilających ww. bazy danych.
  5. Zapewnienie uniwersalności technologicznej poprzez odejście od parametryzowania narzędzi możliwych do wykorzystywania w procesie pozyskiwania danych.

Prace legislacyjne prowadzone są dalej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a przewidywany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia według planu prac legislacyjnych to IV kwartał 2019 r. Dzisiaj także członkom zespołu zostały wysłane przez GGK indywidualne podziękowania, a  jednocześnie z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom zespołu za twórczy wkład w uzyskane efekty.