Powrót

13.10.2021 Porozumienie GUGiK z KOWR o wymianie danych, usług i wiedzy

W środę, 13 października 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.  W ramach współpracy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekaże dane wraz z odnośnikami do platformy eRolnik. Na ich podstawie Główny Geodeta Kraju stworzy wizualizację działek w formie warstwy na mapach portalu www.geoportal.gov.pl 

List intencyjny podpisali: dyrektor generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola oraz Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski.

– Cieszę się, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zasili danymi platformę eRolnik, której elementem jest budowany w ramach jednego z projektów Polskiego Ładu – Więcej Ziemi dla Rolnika – Centralny System Informatyczny Katalogujący Zasób WRSP – powiedział minister Grzegorz Puda, w którego obecności podpisano porozumienie.

– Pragnę podkreślić, że celem porozumienia jest również podjęcie współpracy instytucji publicznych dla udoskonalenia infrastruktury przestrzennej państwa – dodał minister. 

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że dzisiejsze wydarzenie jest realizacją polityki promocji nowoczesnej techniki, a już wkrótce zostaną przedstawione kolejne działania wynikające z podpisanego dziś dokumentu.

- Te wszystkie inicjatywy wpisują się wprost w działania wynikające z Polskiego Ładu – dodał minister.

Dyrektor generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola zwróciła uwagę, że celem porozumienia jest udostępnienie Platformy, będącej punktem styku interesów różnych grup związanych z produkcją rolną, w którym centralnym miejscem jest nowoczesny i przyjazny urząd. Nasze rozwiązanie uprości załatwianie spraw urzędowych, zapewni miejsce wspólnej komunikacji wszystkich zainteresowanych grup i oprócz tego, zaoferuje funkcjonalności, których do tej pory brakowało, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolnictwa i produkcji rolnej.

Małgorzata Gośniowska-Kola zauważyła, że korzystanie z zasobu danych i usług przestrzennych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii bezsprzecznie ułatwi i usprawni realizację ustawowych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zadowolenia z podpisania porozumienia nie krył również Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, który zwrócił uwagę, że dzięki podpisaniu tego porozumienia przybędzie danych w polskiej infrastrukturze danych przestrzennych, której centralnym elementem jest serwis www.geoportal.gov.pl.

 

W drugim etapie realizacji projektu przeglądarka e-rolnik zostanie rozbudowana o prezentację graficzną na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z narzędziami takimi jak właśnie Geoportal.

 

Podjęte w ramach porozumienia działania służyć będą nie tylko rozwojowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ale w istotnym wymiarze przyczynią się do udoskonalenia infrastruktury przestrzennej państwa.

Rys. 1. Zdjęcie przedstawia stojących: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę, dyrektora generalnego KOWR Małgorzatę Gośniowską-Kola i Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego.

Rys. 2. Zdjęcie przedstawia podpisujących porozumienie: dyrektora generalnego KOWR Małgorzatę Gośniowską-Kola i Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego. W tle stoi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Rys. 3. Zdjęcie przedstawia przemawiającego Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego.