Powrót

13.10.2021 XV Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji sieci uzbrojenia terenu

Prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczęła obrady XV Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. W zorganizowanej 12 października 2021 r. przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy konferencji online wzięło udział ponad 200 osób. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi technikami i technologiami związanymi z elektroniczną obsługą narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz istotnie wpływającym na sprawność procesu uzgodnieniowego zarządzaniem państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski,  Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka, Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM. Na śroku plakat reklamujący XV Konferencje Techniczną. Z prawej strony widok pięciu uczestników konferencji: Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzak, Prezes Oddziału SGP w Legnicy Włodzimierz Chytry, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusz Walo, organizator konferencji Jarosław Kudryk

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM. Na środku slajd z prezentacji pokazujący graficznie mechanizm informatyzacji narad koordynacyjnych. Z prawj strony widać prezentującego Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomosciach GUGiK Anetę Seremet