Powrót

13.11.2020 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Już w 152 powiatach, co stanowi 40% wszystkich powiatów, wdrożono elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 114 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 38 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym etapem do informatyzacji całości zagadnienia. Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej.

Stan informatyzacji narad koordynacyjnych można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal. gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.