Powrót

13.12.2019 Oprogramowanie EWOPIS zintegrowane z rejestrem PESEL

GEOBID w oprogramowaniu EWOPIS uruchomił dzisiaj możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK 25 października 2019 r. Do skorzystania z funkcjonalności, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebny jest certyfikat oraz login i hasło dla poszczególnych użytkowników w powiatach. Dane dostępowe można uzyskać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Uruchomiona komunikacja znacząco ułatwia prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, co jednomyślnie potwierdzają powiaty, które już z niej korzystają (miński, koszaliński, wadowicki i miasto Chełm).
Aktualną mapę powiatów korzystających z funkcjonalności można zobaczyć w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie „Komunikacja systemu EGiB z PESEL”, w sekcji "Specjalistyczne informacje geodezyjne," w grupie „Stan informatyzacji powiatów”.
W najbliższym czasie funkcjonalności będą uruchomione także w innym oprogramowaniu, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.