Powrót

14.01.2021 Ponad połowa powiatów z wprowadzonym układem PL-EVRF-2007-NH

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „Stan wdrażania układu PL-EVRF2007-NH”. Dane zostały zaktualizowane w oparciu o zgłoszenia od powiatów oraz informacje pozyskane na spotkaniach z geodetami powiatowymi poszczególnych powiatów. Na koniec 2020 roku:

  • 194 powiaty wdrożyły układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (kolor niebieski),
  • 85 jest w trakcie jego wprowadzania (kolor jasnoniebieski)
  • 101 nie podjęło żadnych działań w kierunku wdrożenia.

Powyższe informacje są dostępne również w formie usługi sieciowej, pod adresem:  http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007

W ciągu ostatniego roku zgłoszono ponad 200 zmian stanu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach. Informacje o zmianach można przesyłać na adres prpog@gugik.gov.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494) od 1 stycznia 2024 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie jedynym obowiązującym systemem wysokości w Polsce.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie w dalszym ciągu prowadził bieżący monitoring postępu realizowanych prac w szczególności wśród jednostek, które dotychczas nie rozpoczęły działań w zakresie wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH.