Powrót

14.02.2020 Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia Panel Porównawczy

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy możliwości narzędzia Panel Porównawczy. Obecnie można oglądać łącznie ortofotomapę standardową, ortofotomapę o wysokiej rozdzielczości i ortofotomapę archiwalną. Zważywszy, że ortofotomapy są wykonane w różnym czasie „Panel porównawczy” jest narzędziem do łatwej detekcji zmian.

Ortofotomapa wybrana w Panelu Porównawczym z lewej strony (przykład 1) jest porównywana z ortofotomapą wybraną w zawartości mapy po prawej stronie (przykład 2).

  1. Przykład porównania ortofotomapy archiwalnej z ortofotomapą standardową
  2. Przykład porównania ortofotomapy wysokiej rozdzielczości oraz ortofotomapy standardowej.