Powrót

14.03.2023 Wręczono nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2021/2022 roku

1. Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta kraju podczas wręczenia nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2021/2022 roku

 

Uroczystość rozdania nagród laureatom „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na

2. Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta kraju podczas wręczenia nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2021/2022 roku

kierunku geodezja i kartografia w 2020/2021 roku” odbyła się 14 marca 2023 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ulicy Olbrachta w Warszawie. Zebranych powitała p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, która wspólnie z Prezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr hab. inż. Januszem Walo wręczyła wyróżnionym ufundowane przez sponsorów nagrody. Transmitowane online wydarzenie zakończyły prezentacje laureatów pierwszych miejsc.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju i Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Sponsorami nagród w konkursie byli Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

W edycji 2021/2022 zgłoszono łącznie 42 prace, z czego warunki formalne spełniało 38 prac: 21 magisterskich oraz 17 inżynierskich.

Prace oceniała 17-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

Laureatami zostali:

•             w kategorii prace magisterskie:

  • I miejsce: Dominik Teodorczyk “Integracja radarowych danych satelitarnych pochodzących z misji Sentinel-1 oraz TerraSAR-X do monitorowania deformacji powierzchni terenu na obszarze Górnego Śląska”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak

 

  • II miejsce: Adam Pałęcki “Korekcja geometrii danych skaningu laserowego ze względu na błędy osiowe skanera Velodyne HDL-32E”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Grzegorz Jóźków

 

  • III miejsce: Jan Mikocki “Wypełnienie luki między miesięcznymi rozwiązaniami pola grawitacyjnego Ziemi z misji GRACE i GRACE Follow-On z wykorzystaniem ulepszonej wieloczynnikowej metody widma osobliwego”, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz

•             w kategorii prace inżynierskie:

  • I miejsce: Paweł Czernic, Michał Gąsiewski „Integracja danych LiDAR i GPR z mobilnej platformy mapującej”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła

 

  • II miejsce: Karolina Tomczak „Opracowanie modelu 3D fragmentu wnętrza budynku L-1 PWr z wykorzystaniem technologii SLAM”, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, promotor: dr hab. inż. Jan Blachowski

 

  • wyróżnienie: Zuzanna Bąk, Anna Kwaśnicka „Przestrzenna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem skaningowych technik pomiarowych” , Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Natalia Borowiec

 

  • wyróżnienie: Karolina Stuchły „Wyznaczanie deformacji na obszarze Górnego Śląska z zastosowaniem satelitarnych zobrazowań radarowych”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak

3. Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta kraju podczas wręczenia nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2021/2022 roku

4. Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta kraju podczas wręczenia nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia w 2021/2022 roku