Powrót

14.04.2020 Nowe filmy instruktażowe o Geoportalu

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy 2 nowe filmy instruktażowe prezentujące funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl dotyczące profilu terenu oraz ortofotomapy archiwalnej.