Powrót

14.04.2021 Konkurs na symbole punktów osnowy

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych związanych z osnowami.

Symbole przedstawiające poszczególne rodzaje osnów będą elementem specyfikacji usług sieciowych załączonych do aktualnie konsultowanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

W ramach konkursu należy zaprojektować 10 ikon dla punktów poszczególnych rodzajów osnów, jak przedstawiono to na poniższej ilustracji z wykorzystaniem aktualnie proponowanych symboli.

Symbole powinny mieć rozmiar 24x24 piksele i powinny być lokalizowane centralnie.

Propozycje prosimy przesyłać do 25 kwietnia 2021 r. na adres: gugik.swz@gugik.gov.pl

 

Regulamin konkursu