Powrót

14.04.2022 Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/przetwarzania dokumentacji w formacie PDF

Rozstrzygnęliśmy konkurs Głównego Geodety Kraju na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/przetwarzania dokumentacji w formacie PDF.

Ilustracja przedstawia po lewej stronie kilka kartek papieru z podpisem "Operat techniczny" od których prowadzi strzałka z napisem: "Aplikacja konkursowa" do znajdującego się po prawej symbolu pliku PDF.

Sąd Konkursowy dokonał weryfikacji i oceny złożonych Prac Konkursowych, w ramach których wyłoniono dwie najlepsze prace. Zgodnie z określonymi w Regulaminie Konkursu kryteriami oceny Prac Konkursowych największą liczbę punktów otrzymały odpowiednio prace złożone przez:

1 miejsce – Praca Konkursowa o identyfikatorze: 832960 - Marcin Sujak,

2 miejsce – Praca Konkursowa o identyfikatorze: 040483 - FX SYSTEMS Piotr Daszewski.

Nagrodzone Prace Konkursowe charakteryzują się odmiennym podejściem do zagadnienia automatyzacji łączenia i przetwarzania plików w formacie PDF.

Praca 832960 ma rozbudowany interfejs umożliwiający nie tylko połączenie plików, ale także dokonanie zaawansowanych modyfikacji związanych z przetwarzaniem łączonych plików oraz konfigurację procesu przetwarzania w oparciu o ustaloną strukturę danych wejściowych.

Ilustracja przedstawia interferjs aplikacji nagrodzonej 1 miejscem

Praca 040483 cechuje się intuicyjnym interfejsem w interaktywnym przetwarzaniu plików PDF. Użytkownik bez zaglądania do dokumentacji jest w stanie skutecznie wykorzystać aplikację do zadań związanych z łączeniem plików w formacie PDF.

Ilustracja przedstawia interfejs aplikacji nagrodzonej 2 miejscem

Obydwie prace cechuje podobny poziom zaawansowania, różnią się głównie funkcjonalnościami wykraczającymi poza minimalne wymagania Konkursu. Zwycięskie prace w ocenie Sądu Konkursowego stają się pakietem narzędzi pozwalającym na realizację odmiennych scenariuszy wykorzystania.

Zwycięzcy konkursu otrzymają odpowiednio nagrody pieniężne w wysokości 60 000 złotych netto za 1 miejsce w Konkursie oraz 40 000 złotych netto za 2 miejsce w Konkursie.

Z autorami nagrodzonych prac skontaktujemy się w sprawie podpisania umów i przeniesienia praw autorskich do prac.