Powrót

14.04.2022 Szkolenie dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Wobec kierowanych do Głównego Geodety Kraju próśb o zorganizowanie kolejnych szkoleń przybliżających funkcjonalności rządowego portalu mapowego www.geoportal.gov.pl,  zapraszamy przedstawicieli powiatów na „Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl”, które odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. na platformie ZOOM. Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się jak korzystać z gromadzonych w Geoportalu danych przestrzennych z całego kraju, które w tak przystępnej formie nie są dostępne w żadnym innym miejscu

Zgłoszenia tylko członków Służby Geodezyjnej i Kartograficznej  przyjmujemy do godz. 10:00, 27 kwietnia 2022 r. (lub do wyczerpania miejsc) przez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/spotkanie/szkolenie280422/_recache

 

Ilustracja przedstawia baner graficzny z napisem „Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl”, które odbędzie się 28 kwietnia 2022 r.