Powrót

14.05.2021 Opublikowaliśmy nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowaliśmy nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa. Aktualna wersja to 1.10 i zawiera dodatkowo opis nowych usług związanych z pobieraniem danych z wykorzystaniem usług WFS i WCS.