Powrót

14.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 28 maja 2021 r.

 

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikającą z Prawa geodezyjnego i kartograficznego (art. 19 ust. 1a) z uwzględnieniem postępu technologicznego w dziedzinie geodezji. Ponadto wprowadzono w nim rozwiązania umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych, a także sprawnej aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.