Powrót

14.05.2021 Rozwiązanie „Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej”

Decyzją Głównego Geodety Kraju 13 maja 2021 r. zakończył prace powołany 4 lipca 2018 r. „Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej”. Zespół wykonał postawione przed nim zadania. Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski podziękował jego członkom za wykonaną pracę podkreślając, że uzyskano efekt zapewnienia publicznego dostępu do aktualnych danych numeracji adresowej udostępniane przez gminy. Dane adresowe są dostępne pod jednym adresem internetowym http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe/ . Każdy użytkownik może pobrać dane dotyczące numeracji adresowej w formacie GML oraz CSV.

rys