Powrót

14.06.2021 Prawdziwa ortofotomapa („true ortho”) dla Gdyni i Sopotu.

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy prawdziwą ortofotomapę (tzw. „true ortho”) dla obszaru miast Gdynia oraz Sopot (ponad 200 km2). Prawdziwa ortofotomapa została opracowana ze zdjęć lotniczych z 2020 roku na zlecenie Urzędów Miast Gdyni oraz Sopotu.

Prawdziwa ortofotomapa różni się geometrycznie od ortofotomapy standardowej tym, że eliminuje się w niej przesunięcia radialne obiektów wystających ponad teren (np. budynki) czy „martwych pól” rozumianych jako obszary przysłonięte przez pochylające się obiekty wystające. Oznacza to, że obiekty leżące na powierzchni terenu (np. przyziemia budynków), jak również te wystające ponad teren (np. krawędzie dachów) są przedstawione w rzucie ortogonalnym. Do eliminacji przesunięć radialnych wykorzystuje się Numeryczny Model Pokrycia Terenu.

Prawdziwą ortofotomapę dla obszaru Gdyni i Sopotu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania za pomocą nowoutworzonej usługi WFS:

oraz skorowidzów publikowanych w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl