Powrót

14.07.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla miasta Gliwice, 10 cm dla miasta Nowy Targ i dla powiatu wrocławskiego oraz 25 cm dla części województw pomorskiego i mazowieckiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK na przełomie sierpnia i września tego roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe zdjęcia.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w roku 2020, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie geoportal.gov.pl.

Zdjęcia można kupić online przez portal https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/, bądź składając stosowny wniosek. Zasób fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z roku 2020 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.