Powrót

14.07.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

13 lipca 2021 r. w powiatach: oleckim i gołdapskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już blisko 25 000 zawiadomień elektronicznych.