Powrót

14.09.2018 Kolejne ortofotomapy dostępne

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowanych zostało 511 nowych arkuszy ortofotomapy, w tym:

  • 291 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 9,5 cm dla obszaru powiatu mińskiego
  • 220 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 25 cm dla obszarów Puszczy Białowieskiej i Żywieckiego Parku Krajobrazowego

 

oraz 313 arkuszy Numerycznego Modelu Terenu o gęstości 12 pkt/m2 dla miast Włocławek, Płock, Łódź, Radom oraz Kraków