Powrót

14.09.2020 Aktualizacja baz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 7 powiatów:

- w województwie kujawsko-pomorskim: aleksandrowskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, włocławskiego i m. Włocławek,

- w województwie mazowieckim: płońskiego.

Prace aktualizacyjne dla powiatów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast prace aktualizacyjne dla powiatu płońskiego zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Nowo przyjęte zbiory danych BDOT10k można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania  QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.