Powrót

14.09.2020 Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa. Aktualna wersja, to 1.09 i zawiera w stosunku do poprzednich opis nowych usług związanych z pobieraniem danych, dostępnych po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.