Powrót

14.09.2021 II Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

14 września 2021 r. odbyło się „II Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami”.

W spotkaniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego przy współpracy Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Renaty Piechutko uczestniczyło ponad 130 osób.

 

W pierwszej teoretycznej części szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z Infrastrukturą Danych Przestrzennych w Polsce oraz usługami danych przestrzennych i ich wykorzystaniem, np. w witrynie Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego. Tę część spotkania zakończyła dyskusja na temat niektórych rozwiązań zastosowanych w serwisie www.geoportal.gov.pl  Natomiast w drugiej, praktycznej części uczestnicy rozwiązywali zadania związane z wykorzystaniem serwisu www.geoportal.gov.pl i innych serwisów prowadzonych przez GUGiK.

 

Infrastrukturę danych przestrzennych w Polsce przybliżał Pośrednikom w Obrocie Nieruchomościami Główny Geodeta Kraju wraz z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rys. 1 Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie na jasnoniebieskim tle napisy: "Główny Urząd Geodezji i Kartografii", "geoportal.gov.pl", "II Szkolenie dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami" i data 14 września 2021 r. g. 9:00. Po prawej stronie zdjęcie Głównego Geodety kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Rys. 2 Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl przedstawiający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Halinów. Po prawej stronie zdjęcie Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Renaty Piechutko.

Rys. 3 Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl przedstawiający ortofotomapę. Po prawej stronie zdjęcie Głównego Geodety kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Rys. 4 Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl przedstawiający narzędzie do szkicowania. Po prawej stronie zdjęcie Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach Anety Seremet.