Powrót

14.12.2019 Wyszukiwanie przejazdów kolejowych dostępne w Uniwersalnej Usłudze Geokodowania

Uniwersalną Usługę Geokodowania (UUG) wzbogaciliśmy o nową funkcjonalność pozwalającą na zlokalizowanie dowolnego przejazdu kolejowego na podstawie jego numeru (identyfikatora).

Do wyszukiwania przejazdów kolejowych usługa jest wywoływana z parametrem GetLevelCrossing i zwraca lokalizację oraz parametry przejazdu na podstawie jego numeru (identyfikatora), np.:

https://services.gugik.gov.pl/uug/?request=GetLevelCrossing&location=002109954

Natomiast podanie frazy wyszukuje wszystkie przejazdy, których numery zaczynają się od niej, np.:

https://services.gugik.gov.pl/uug/?request=GetLevelCrossing&location=00210

Dotychczas wyszukiwanie było dostępne jedynie w serwisie geoportal.gov.pl, natomiast dzięki udostepnieniu tej funkcjonalności w formie usługi sieciowej, będzie możliwe również uruchomienie wyszukiwania przejazdów w innych serwisach mapowych.

Opis wszystkich dostępnych funkcjonalności wraz z przykładami jest dostępny na stronie usługi https://services.gugik.gov.pl/uug.

Przypominamy, że prezentacja graficzna wszystkich przejazdów kolejowych jest możliwa od 16 stycznia 2019 r. dzięki usłudze WMS dostępnej pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/sdi/Przejazdy/get