Powrót

15.01.2020 Zmiany w uruchomieniu Geoportalu z parametrem „identifyAddress”

W wywołaniu serwisu mapowego https://mapy.geoportal.gov.pl z parametrem „identifyAddress” dodano możliwość podawania kodu pocztowego przed nazwą miejscowości. Pozwoli to użytkownikom na jednoznaczną lokalizację adresów w przypadku, gdy występuje więcej niż jeden punkt adresowy z takim samym numerem i nazwą miejscowości. Przykłady wywołań z kodem pocztowym dla adresu „Słupno, Lipowa 4” przedstawiono poniżej wraz z ilustracją wyników wywołania.

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyAddress=05-250 Słupno, Lipowa 4

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyAddress=09-472 Słupno, Lipowa 4

Zarówno w wyszukiwaniu, jak i opisywanej funkcjonalności startu z parametrem „identifyAddress” wykorzystywana jest usługa https://services.gugik.gov.pl/uug.

W Polsce występuje wiele miejscowości o powtarzających się nazwach. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny najczęściej występujące nazwy miejscowości to:

  • Stara Wieś                       435
  • Podlesie                           340
  • Nowa Wieś                      315
  • Piaski                               273
  • Góra                                268