Powrót

15.03.2021 Aktualizacja standardowej oraz wysokorozdzielczej ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwy: ortofotomapa standardowa oraz wysokiej rozdzielczości w obszarze miasta Poznań. Na załączonej ilustracji przedstawiono przykładowy fragment terenu zobrazowany na udostępnionych ortofotomapach.

Prezentowane zobrazowanie charakteryzuje się pikselem odpowiadającym 5 cm w terenie
i umożliwia przeglądanie danych dla obszaru miasta Poznań oraz okolic o łącznej powierzchni ok 320 km2.