Powrót

15.04.2020 Sejmowa Komisja Infrastruktury odrzuciła senackie poprawki do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Podczas posiedzenia 15 kwietnia 2020 r. Sejmowa Komisja Infrastruktury opiniowała zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 272). Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wraz ze współpracownikami. Wszystkie poprawki Senatu zostały przez komisję zarekomendowane do odrzucenia, za wyjątkiem poprawki nr 10, porządkującej - zgłoszonej przez Biuro Legislacyjne Senatu. Teraz projekt z rekomendacjami komisji trafi pod obrady plenarne Sejmu RP.