Powrót

15.04.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych dwóch powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k
dla obszaru dwóch powiatów.

 

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

- województwo mazowieckie: białobrzeski, siedlecki.

 

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k. 

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania-Topografia-Baza Danych Obiektów Topograficznych.

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla fragmentu powiatu białobrzeskiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topograficznych. 

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

 

Rys. 3 Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.