Powrót

15.07.2019 Lubelskie – kolejne województwo z 100% dostępem do EKW

Lubelskie to już drugie po podkarpackim województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji powiatowego systemu do prowadzenia EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą. Aktualnie tę funkcjonalności wprowadziło już ponad 230 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział powiatów korzystających z takiej komunikacji w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie został zaprezentowany na załączonym wykresie.

Na trzeciej i czwartej pozycji niezmiennie utrzymują się województwa łódzkie (88 %) i mazowieckie (83 %), w których tylko niewielki procent powiatów nie korzysta z opisanej komunikacji. Najmniejszy odsetek powiatów korzystających z przedstawionej funkcjonalności nadal występuje w województwach opolskim i śląskim.

Z bezpośredniej komunikacji systemów do prowadzenia EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą mogą już również korzystać użytkownicy systemu ERGO firmy COMARCH S.A. Na załączonych ilustracjach przedstawiono schemat działania usługi pobierania treści księgi wieczystej w tym systemie.

Funkcjonalność została wcześniej uruchomiona w systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków t.j: Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, EGBV, e-property. Dalej wymaganej komunikacji nie wprowadzono w oprogramowaniu Kataster OnLine firmy Intergraph.