Powrót

15.07.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 2 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zbiory danych BDOT10k dla obszaru 2 powiatów z województwa łódzkiego: skierniewickiego i tomaszowskiego. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 2020 roku.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k są dostępne w Portalu BDOT10k oraz w usłudze przeglądania w serwisie www.geoportal.gov.pl. Jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania za pomocą skorowidzów dostępnych w grupie warstw Dane do pobrania → Topografia → Baza Danych Obiektów Topograficznych:

 

rys2ab

 

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.