Powrót

15.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: przeworskim, łowickim, oławskim oraz wrocławskim w dniach 10-13 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 42 300 zawiadomień elektronicznych.

Ilustracja przedstawiająca wykres z liczbą zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w 31 powiatach. Kolorem zielonym zostało wyróżnnionych 4 powiaty, w których funkcjonalność została uruchomiona w dniu 13 września 2021 roku. Dotychczas najwięcej zawiadomień 13670 otrzymał powiat wołomiński. Na drugim miejscu znajduje się powiat miński z 8199 zawiadomieniami. Z kolei na 3 miejscu jest powiat piaseczyński z 4414 zawiadomieniami. W dalszej kolejnośći znajdują się: mielecki 4199, legionowski 1457, aleksandrowski 1336, strzelecko-drezdenecki 1173, grodziski 1012, sokólski 883, olecki 706, warszawski zachodni 627, głogowski 614, kutnowski 605, białostocki 588, m. Białystok 499, gołdapski 351, m. Gorzów Wielkopolski 331, górowski 296, gorzowski 275, polkowicki 233, otwocki 197, płocki 115, nowodworski 115, nowotomyski 113, m. Płock 100, przeworski 40, m. Szczecin 39, łowicki 31, moniecki 29, ropczycko-sędziszowski 27, mrągowski 22, tatrzański 10, oławski 2, tucholski 1, wrocławski 1.