Powrót

15.11.2021 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre(PCC)

W formie wideokonferencji 10 i 11 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to „Role of National Mapping, Cadastre and Land Registry Authorities in Resilience and Recovery program”.

Podczas wideokonferencji reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma mówiła o tym jak sytuacja pandemiczna przyspieszyła cyfryzację i wykorzystanie nowych technologii w obszarze geodezji.

Zwróciła uwagę, że wprowadzenie cyfryzacji operatu geodezyjnego usprawniło pracę geodetów. Dzięki zmianom w regulacjach prawnych m.in. zrezygnowano z gromadzenia nadmiarowych informacji w bazach danych, ograniczono tworzenie zbędnych dokumentów i wprowadzono obowiązek ich informatyzacji.

Pomimo trwających ograniczeń GUGiK zorganizował w czasie pandemii łącznie 36 wideokonferencji. Wskazała, że okres pandemii wpłynął pozytywnie na rozwój i wykorzystanie usług sieciowych udostępnianych przez GUGiK.

Rys. 1. Zdjęcie przedstawiające Pana Daniela Steudlera i Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewę Surmę w trakcie konferencji PCC.

Rys. 2. Zdjęcie przedstawiające Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewę Surmę podczas prezentacji online.

Rys. 3. Zdjęcie przedstawiające Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewę Surmę podczas prezentacji online.

Rys. 3. Zdjęcie przedstawiające Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewę Surmę podczas prezentacji online.