Powrót

15.12.2020 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów:

- województwo łódzkie: część powiatu kutnowskiego (na obszarze opracowywanych arkuszy mapy topograficznej). Prace aktualizacyjne na tym obszarze zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;

- województwo śląskie:  lubliniecki, myszkowski, pszczyński. Prace aktualizacyjne na obszarze tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

           

Nowo przyjęte zbiory danych BDOT10k można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania  QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.