Powrót

15.12.2020 Ponad 850 uczestników wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W zorganizowanym 15 grudnia 2020 r. przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego Spotkaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wzięło udział ponad 850 Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników. Podczas otwarcia konferencji Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka zachęcała do aktywnego angażowania się w realizację inicjowanej i realizowanej przez GGK informatyzacji w geodezji i kartografii, która szczególnie teraz w czasie pandemii sprawdza się. Podczas spotkania Główny Geodeta Kraju przy wsparciu zespołu przedstawił aktualne kierunki działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie m.in.:

  • przygotowywanych projektów aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • wspierania automatyzacji prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • automatyzacji przyjmowania zawiadomień z ksiąg wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN,
  • automatyzacji obsługi prac geodezyjnych i wdrażania operatu elektronicznego,
  • informatyzacją prowadzenia narad koordynacyjnych.

W wideokonferencji wzięli także udział: Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka i przedstawiciele Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MRPiT z dyrektor Anitą Kukawską.