Powrót

16.01.2019 Lokalizacja przejazdów kolejowych w Geoportalu

Od 15 stycznia 2019 r. w serwisie Geoportal udostępniono lokalizację wszystkich przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie Polski. Aby włączyć widoczność przejazdów należy w drzewku warstw wejść do „Dane innych instytucji” i w podgrupie  „Urząd Transportu Kolejowego” włączyć warstwę o nazwie „Przejazdy Kolejowe” . Źródłem danych do warstwa przejazdów jest usługa WMS (http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/Przejazdy/service.svc/get), która może być wykorzystywane także w innych serwisach internetowych czy oprogramowaniu typu GIS.

Dane o przejazdach są aktualizowane na bieżąco, dzięki współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego i instytucjami odpowiedzialnymi za zarzadzanie poszczególnymi przejazdami.