Powrót

16.01.2020 50 pierwszych powiatów korzysta już z komunikacji z PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzysta już 50 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Usługę do komunikacji między rejestrami wykorzystano już ponad 4 600 razy. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są: powiat miński (woj. mazowieckie), radomski (woj. mazowieckie) oraz powiat włocławski (woj. kujawsko-pomorskie). Na załączonym wykresie przedstawiono ogólną liczbę zapytań kierowanych dotychczas do rejestru PESEL bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących jednostkach.